Welkom op de kennisbank van de NKS. Via deze pagina heeft u rechtstreeks toegang tot al onze online kennis en informatie over kastelen, buitenplaatsen en het omringende groen. Klik op een van de onderstaande links en begin met zoeken. Terug naar website NKS

De NKS beschikt over een unieke verzameling kennis en informatie over kastelen, buitenplaatsen en het omringende groen. Slechts een deel daarvan is online beschikbaar. De informatie in artikelen en recensies kunt u volledig inzien. Van de boeken in onze bibliotheek, de informatie in de dossiers en het archief van Renaud kunt u de inhoudsopgaven bekijken. U bent van harte welkom de stukken in te zien in onze bibliotheek. U kunt hiervoor een afspraak maken via: info@kastelen.nl
We zijn nog bezig met het toevoegen van meer artikelen.

Daarnaast kunt u onze eigen publicaties en rapporten rechtstreeks bestellen of downloaden via deze links.
Rapporten
Boeken
Tijdschrift Kasteel & Buitenplaats

HELP ONS! We streven ernaar al onze kennis en informatie online aan te bieden. Daar kunnen we uw hulp bij gebruiken. Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@kastelen.nl

NKS Bibliotheek

Kasteel:
Titel:
Auteur:
Trefwoord:
De bibliotheekcollectie bestaat momenteel uit ruim 10.000 exemplaren. Onze catalogus is via onderstaande zoekmachine te raadplegen. Onderzoekers zijn van harte welkom de boeken in onze bibliotheek te komen raadplegen. Maak hiervoor een afspraak via: info@kastelen.nl. We lenen geen boeken uit.

Het zwaartepunt van de collectie zijn Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, het omringende groen en hun bewoners, belicht vanuit allerlei invalshoeken waaronder archeologisch, historisch, bouw- of kunsthistorisch, sociaal, economisch, cultureel, monumentenzorg, herbestemming. Het gaat om inhoudelijke informatie. De bibliotheek bevat geen toeristische beschrijvingen.

Daarnaast bevat de bibliotheek ook veel boeken op het gebied van kastelenkunde of de studie naar buitenplaatsen en overzichtswerken op de hier boven genoemde gebieden. En over grotere gebieden, zoals provincie, streek of plaats. Boeken over (adellijke) families, alleen als het gaat om bewoners van een kasteel of buitenplaats. Boeken over architecten, bouwmeesters en tekenaars van kastelen. Verder ook bronnenboeken, die nodig zijn voor een specifiek onderzoek, zoals oorkondenboeken, kronieken, rekeningen. En cartografisch materiaal relevant voor de studie naar kastelen en buitenplaatsen.


Kasteel Titel Jaar Uitgave Auteur Trefwoord Plaatscode
Klik hier voor kastelenlijst

Dossiers

Kasteel:
Plaats:
Provincie:
De NKS heeft in de periode 1945-2015 in totaal 5.759 dossiers met informatie over, soms reeds verdwenen, kastelen en buitenplaatsen en ruïnes verzameld. De informatie is vaak verouderd maar de dossiers bevatten ook informatie die (nog) niet digitaal vindbaar is. Of die heel ludiek is zoals een leuk krantenartikel uit een lokaal of regionaal blad. Deze informatie kan een waardevolle aanvullende bron zijn bij onderzoek.

Op deze pagina kunt u de inhoudsopgave van elk dossier online inzien.
Wilt u het dossier zelf raadplegen dan kan dat op afspraak in onze bibliotheek. U bent van harte op afspraak welkom. U kunt een afspraak maken via: info@kastelen.nl
Wilt u een digitale kopie ontvangen van een stuk uit een dossiers dan meken we dat voor u tegen een bescheiden vergoeding. Neemt u hiervoor contact op via info@kastelen.nl.
Kasteel AKA Plaats Provincie Id Literatuur Basisgegevens Plattegrond Artikelen Periode Afbeeldingen Boekje folder Correspondentie Iets anders Opmerkingen

Artikelen

Zoekterm:
Alle artikelen uit onze tijdschriften Castellogica (sept. 2006 - sept. 2014), Kasteel en Buitenplaats (dec. 2014 – feb. 2019) en Het Buiten (mei 2019 – heden) en een bescheiden maar groeiend aantal artikelen aan ons ter beschikking gesteld door de auteurs, zijn via onderstaande zoekmachine geheel OCR doorzoekbaar. Alle artikelen mag u downloaden en gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, mits u als bron Nederlandse Kastelenstichting vermeldt en de naam van de auteur erbij zet.

De NKS streeft ernaar artikelen over (wetenschappelijk) onderzoek over kastelen en buitenplaatsen toegankelijker te maken voor onderzoek. Het is onze overtuiging dat het bij elkaar brengen van deze informatie op een plek en integraal doorzoekbaar te maken het doen van onderzoek vereenvoudigd en bevorderd. Bent u een wetenschappelijk auteur en/ of onderzoeker en wilt u dat uw artikel ook vindbaar is via deze website? Neemt u dan contact op via: info@kastelen.nl


Afbeelding Bestand Type Auteur Titel Samenvatting

Lexicon

Sinds 1992 werkt de NKS aan een database met beschrijvingen van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland. Op basis van vaste criteria wordt bepaald of een kasteel of buitenplaats wordt toegevoegd aan het lexicon. Er zijn op dit moment zo'n 3.500 objecten onderzocht om vast te stellen of zij aan deze criteria voldoen. In de database treft u alleen beschrijvingen van die objecten aan die inderdaad een kasteel lijken te zijn geweest.

Per object zijn in het lexicon op vanuit diverse bronnen een omschrijving, informatie over de bezits- en bouwgeschiedenis, afbeeldingen en een lijst met relevante literatuur en documentatie samengebracht. Deze informatie voorziet de onderzoeker van een goed startpunt voor verder onderzoek. Het lexicon is via onderstaande link te raadplegen.

Ga naar het Lexicon

Voor onderzoekers:
De zoekfunctie van het Lexicon is verbeterd met de zoekmachine CCHIN (Castle and Country Houses Index of the Netherlands). Uitgebreid zoeken op trefwoord is nu mogelijk.

Ga naar het CCHIN

Archief Renaud

De papieren nalatenschap van prof. J. G. N. (Jaap) Renaud werd na zijn overlijden in 2017 aan de NKS overgedragen. De NKS is formeel en juridisch eigenaar van het archief Renaud. De documentatie en de bronnen in het archief Renaud zijn vooral van belang omdat dit het werken en denken weerspiegelt van een van de eerste gespecialiseerde kastelenonderzoekers van ons land. De NKS maakt dit archief graag voor onderzoek toegankelijk.

De catalogus van het archief Renaud is via deze link te raadplegen.

Catalogus archief Renaud

Onderzoekers zijn van harte welkom het archief in onze bibliotheek te komen raadplegen. Maak hiervoor een afspraak via: info@kastelen.nl. We lenen geen archiefstukken uit.

Het archief Renaud heeft een omvang van ongeveer 26 m1. De stukken dateren uit de periode 1928 – 2006.
Het archief is met het archiefbeheersysteem Memorix Archieven van de firma Picturae te Heiloo geïnventariseerd. Memorix Archieven is ingericht volgens de archiefstandaarden ISAD(G) en ISAAR. Het rubriekenschema is geïnspireerd op het archiefschema voor persoonsarchieven van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Het kent een rubriek persoonlijk leven en een rubriek openbaar leven.
Het archief bevat onder meer; correspondentie en stukken over Renaud’s persoonlijke leven, maar bovenal stukken over zijn openbare leven. Hierbij gaat het om onderzoek dat hij verricht heeft, zijn dienstbetrekkingen, zijn werk als spreker, publicist en redacteur, congresnotities en audiovisueel materiaal.

J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde van Nederland. En van 1986 – 1987 was hij emeritus professor aan de TU Delft. Tijdens zijn leven maakte hij naam als kastelendeskundige op zowel historisch als archeologisch gebied. Zijn visie op kastelen vormde de basis voor de integrale en interdisciplinaire aanpak van kastelenonderzoek zoals dit tegenwoordig wordt nagestreefd.

Als eerbetoon aan Renaud bracht de NKS de publicatie ‘De Delftse colleges Kastelenkunde van prof. dr. Jaap Renaud’ uit. In dit boekje staan voordrachten die hij als emeritus-professor in 1986 – 1987 aan de TU Delft gaf. Voor €12,50 (excl. Verzendkosten) te bestellen via info@kastelen.nl.

English Articles

Here you can find translated articles by scientific researchers of te Dutch Castle Foundation, previously published in Kasteel en Buitenplaats, a magazine published by the Dutch Castle Foundation.

Image File Link Type Author Title Summary
kk48-pagina's-3-8-english.pdf Article Fred Vogelzang The useful and the agreeable, Country houses as investment? Estates are often presented as luxurious country houses, built from the 17th century onwards by the elites as an escape from the filthy and overcrowded cities. However various other motives have been put forward for the construction of country houses: they are fashionable status symbols that could also function as economic assets. New studies by Brusse and Mijnhardt (Towards a new Template) and Piketty (Capitalism in the 21st Century) give reason to shine a new light on these economic motivations.
kk48-pagina's-3-8-english.pdf Article Ben Olde Meierink Breda and La Calahorra Castles as European Heritage The European Commission has declared 2018 to be the European Year of Cultural Heritage. Intended for us as Europeans to get reacquainted with our heritage and history, meaning not only our own but also that which we share with each other. So, what role do castles play in this? One way of broaching the subject is by looking at the influence of foreign castles on the origin and appearance of Dutch castles and vice versa.
kk58-pagina's-22-29-english.pdf Article Ben Olde Meierink Country estates landscapes If we consider country estates as the jewels of the Dutch countryside, we can regard the series of adjacent country estates as a necklace, the purpose of which is to beautify our countryside. In the case of the country estate we have to take into consideration the ‘integral experience’, which is created by combining the experiences of the different senses. Every country estate was to its founder and inhabitant a microcosm, to him or her like an ‘heaven on earth’. We can assume that this integral experience was even more pronounced when adjacent manors and parks formed a string of country estates. An utopian landscape then emerges, as it were, and can be referred to as Arcadia, named after the Classical rural paradise.